VEDTGTER

 

Foreningens navn, hjemsted og forml

1 Foreningens navn er AZURMALERNE. Foreningens hjemsted er Farum Kulturhus i

Fures Kommune.

 

2 Foreningens forml er at skabe et fllesskab for borgere, der er aktive med tegning,

akvarelmaling, akryl/oliemaling samt grafik.

Medlemmer, kontingent m.m.

3 Foreningen optager voksne medlemmer, der aktivt vil deltage i et fllesskab i malegrupper

og deltage i arbejdet med at passe et flles samlingssted samt hjlpe med eventuelle

udstillinger.

 

4 Foreningens kontingent faststtes p den ordinre generalforsamling.

Generalforsamling

5 Generalforsamlingen er foreningens verste myndighed. Ordinr generalforsamling

afholdes hvert r i marts mned og indkaldes pr. brev eller mail med mindst 14 dages

varsel.

Forslag som nskes behandlet p generalforsamlingen, skal skriftligt vre bestyrelsen i

hnde mindst 8 dage fr generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent i det netop

afsluttede regnskabsr.

Beslutninger afgres ved simpelt flertal, dog 2/3 af stemmerne ved ndring af

vedtgter eller evt. oplsning af foreningen. Der kan gives fuldmagt til et andet medlem af

foreningen.

 

Dagsorden for den ordinre generalforsamling skal indeholde flgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Beretning fra bestyrelsen

3. Fremlggelse af det reviderede regnskab

4. Forslag fra bestyrelsen og andre medlemmer

5. Faststtelse af kontingent

6. Valg af formand (i ulige r)

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af 1 revisor og en suppleant

10. Eventuelt

 

Ekstraordinr generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller hvis en fjerdedel af medlemmerne skriftligt begrer det.

Bestyrelsen

6 Foreningen ledes af en bestyrelse p 5 medlemmer, der vlges p den ordinre generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne vlges for 2 r, formand + 2 medlem i ulige r og 2 i lige r. Bestyrelsen konstituerer sig selv med nstformand og kasserer.

(Ved foreningens start vlges ialt 3 medlemmer).

 

Regnskab og tegningsret

7 Regnskabsret flger kalenderret.

 

8 Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

 

Ophr

9 Sfremt foreningen oplses tilfalder evt. formue Kulturhusets udstillingsvirksomhed.

 

Disse vedtgter er godkendt p den stiftende generalforsamling 4. september 2003.

ndringer er foretaget 13. marts 2006 og 26. marts 2007 og 27. marts 2008 og 25. marts 2015

 

 

 

Kunstnere

Udstillinger

Info

 

Forsiden